คณะอนุกรรมการ ด้านการประเมินผลโครงการ ลงตรวจเยี่ยม นิเทศ การดำเนินโครงการ ประจำปี 2560

Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

วันนี้ (25-1-2560) เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะอนุกรรมการ ด้านการประเมินผลโครงการ ลงตรวจเยี่ยม นิเทศ การดำเนินโครงการ ของโรงเรียน-ศพด. ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีสท.วิสุทธิ์ พรหมทอง สท.วิรุณพร แซ่ตัน น.ส.นิตยา ปัญจมีดิถี รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ และ น.ส.บุญมา ติ้วสกุล หัวหน้างานวิชาการ รพศ.วชิระภูเก็ต พร้อมด้วย ตัวแทนจากชุมชน และเจ้าหน้าที่จากกองกกองทุนฯ
ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1

ลงประกาศโดย กองทุนฯ Phuket

โพสใกล้เคียง: