อบรมความรู้การดูแลสุขภาพ

Public image

งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต อสม. ผู้สูงอายุ แกนนำสุขภาพ ผู้สนใจรักในสุขภาพเข้าร่วมอบรมความรู้การดูแลสุขภาพ โดย นพ. บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
ผู้ปฏิวัติชีวิต พิชิต 6 โรคร้าย ความดัน เบาหวาน อ้วน ไขมัน ภูมิแพ้ มะเร็ง .
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต
สำรองที่นั่งได้ รับจำนวนจำกัดครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ครับ

ลงประกาศโดย กองทุนฯ Phuket

โพสใกล้เคียง: