การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและสร้างทักษะการช่วยเหลือตนเองให้รอดจากการจมน้ำ แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

Public image

ตามที่ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตได้รับการสนับสุนนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดทำ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความรู้เรื่องการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและสร้างทักษะการช่วยเหลือตนเองให้รอดจากการจมน้ำ แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
รุ่นที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 61
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 ก.พ. 61
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ก.พ. 61
รุ่นที่ 4 วันที่ 03 มี.ค. 61
รุ่นที่ 5 วันที่ 11 มี.ค. 61
(จำนวนจำกัด รุ่นละไม่เกิน 80 คน)

รับสมัครแล้ววันนี้ (จนเต็ม) ได้ที่ คุณเก๋ 076-216929-30 (งานป้องกันและควบคุมโรค)

ลงประกาศโดย กองทุนฯ Phuket

โพสใกล้เคียง: