ประชาสัมพันธ์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ

Public image
Public image

ขอเชิญกลุ่มประชาชน/ชมรม/หน่วยงาน ที่สนใจจัดกิจกรรม/โครงการ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค

สามารถส่งโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทน.ภูเก็ต ประจำปีงบ 2562
ภายใน 24 เมษายน 2562
โดยจะนำเข้าที่ประชุมพิจารณาโครงการรอบนี้ (ครั้งที่ 3 / 2562 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562)

ส่งโครงการที่
- Line : @phukethealthfund
- Email : [email protected]
- Website : www.phukethealthfund.go.th

กองเลขานุการกองทุนฯ / 4 เม.ย. 2562


สอบถามโทร. (076) 216929-30

ลงประกาศโดย กองทุนฯ Phuket

โพสใกล้เคียง: