ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม : โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562

Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2562) งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมและบรรยายพิเศษ ในโครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย
ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน
ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง
"สูงวัย สุขภาพดี...ชีวิตมีสุข" โดยเน้นในเรื่องอยู่อย่างไรให้สุขใจในวัยสูงอายุ พร้อมกับการส่งเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. (อารมณ์/ อาหาร/ออกกำลังกาย)
วิทยากรโดย ดร.อำนวย คุ้มบ้าน
"ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ" โดยเน้นเรื่องโรคที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ พร้อมกับการพูดถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับโรคเรื้อรัง
วิทยากรโดย แพทย์หญิงเยาวรัตน์ สมนาม
และ "สูงวัย สุขภาพดี...ไม่ลื่นไม่ล้ม" โดยเน้นในเรื่องการส่งเสริมความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกและกล้ามเนื้อ แล้วมีการฝึกปฏิบัติในเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย
วิทยากรโดย คุณลดาวัลลิ์ แจ้งใจ

พร้อมนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

----------------
โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

ลงประกาศโดย กองทุนฯ Phuket

โพสใกล้เคียง: