นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/2562

Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 13.30 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่หน่วยงานสาธารณสุข/ชุมชน/ชมรม/โรงเรียน เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปี 2562 จำนวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,090,990 บาท โดยมีนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการกองการแพทย์ ผู้แทนชุมชน และผู้แทนอสม. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

ลงประกาศโดย กองทุนฯ Phuket

โพสใกล้เคียง: