"ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล" ครั้งที่ 2

Public image

"ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล" ครั้งที่ 2
ณ หลาดปล่อยของ (Phuket Indy Market) โดยมีกิจกรรม
1.ประชาสัมพันธ์กำจัดยุงลาย ป้องกัน3โรค คือโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทย
ซึ่งพระองค์ท่านได้มี กระแสพระราชดำรัสไว้ ความว่า "โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้วและยังมีอันตรายอยู่มาก อยากให้ปราบปรามอย่างจริงจัง อันตรายจากโรคไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง" พระองค์ได้พระราชทาน ณ พระราชวังไกลกังวลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 สค 2542
2.กิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื่องต้น ความเสี่ยงที่จะเป็น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอ้วน เป็นต้น

ลงประกาศโดย Nattawut Mark

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 6 ระยอง จัดประชุม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพและอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 6 ระยอง ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 6 ระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการทั้งสองชุด

โพสใกล้เคียง: