ขอเชิญประชุมกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2560

Public image

ขอเชิญประชุมกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2560
เป็น วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ศูนย์ฯ 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

ลงประกาศโดย กองทุนฯ Phuket

โพสใกล้เคียง: