เครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

ลำดับ ชื่อเครือข่าย เพิ่มเติม
1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต
3 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครภูเก็ต
4 สำนักศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
5 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต
7 โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
8 โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
9 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
10 ชมรมแอโรบิคสวนหลวง เทศบาลนครภูเก็ต
11 ชมรมโยคะสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
12 ชมรมไทเก๊ก 37 ภูเก็ต
13 ชมรมกระบองชีวจิตสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร)
14 ชมรมสว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร
15 ชมรมแอโรบิคหอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต
16 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
17 ชมรมไทเก๊กเพื่อสุขภาพภูเก็ต
18 ชมรมไทเก๊กเพื่อสุขภาพภูเก็ต
19 ชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
20 ชมรมบริดจ์ จ.ภูเก็ต
21 ชมรมคณะกรรมการผู้ประกอบการค้าแผงลอย (ตลาดเกษตร)
22 ชมรมคณะกรรมการผู้ประกอบการค้าแผงลอยปลายแหลมสะพานหิน
23 ชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
24 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต
25 สมาคมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต
26 ชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพศูนย์เยาวชน
27 ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต
28 คณะกรรมการวัดเจริญสมณกิจ
Copyrights © 2019 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต เวอร์ชั่น 1.0.0
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) Firefox Safari และ IE 9 ขึ้นไป